ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η Εταιρεία TELCOSERV A.E αναζητά τελειόφοιτους για πρακτική άσκηση και απόφοιτους για μόνιμη απασχόληση (πολιτικούς, ηλεκτρολόγους και τοπογράφους μηχανικούς)

  Η Εταιρεία TELCOSERV A.E, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών, αναζητά πολιτικούς, ηλεκτρολόγους και τοπογράφους μηχανικούς
  για πρακτική άσκηση και για μόνιμη απασχόληση.

  Περισσότερα για τις θέσεις πρακτικής άσκησης:
  πρακτική άσκηση 2023.pdf

  Περισσότερα για τις θέσεις μόνιμης απασχόλησης:
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ_ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ TELCOSERV.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email