ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η εταιρεία Π. ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. αναζητά θέσεις για τις εξής θέσεις: 1) GIS Expert – Πολεοδόμος-Χωροτάκτης 2) Πολεοδόμος-Χωροτάκτης


  Η εταιρεία Π. ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. αναζητά θέσεις για τις εξής ειδικότητες:

  · GIS Expert – Πολεοδόμος-Χωροτάκτης
  · Πολεοδόμος-Χωροτάκτης

  Περισσότερα :

  ΘΕΣΗ 1:

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ζητείται από την εξειδικευμένη Εταιρεία ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ Π ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. για πλήρη απασχόληση σε σημαντικά επενδυτικά έργα χωρικών αναπτύξεων (ΕΣΧΑΣΕ, ΕΠΣ κ.λπ.).

  Απαιτούνται: Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη ή MSc Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Office, Συνδυαστική σκέψη και προσαρμοστικότητα, Διάθεση μάθησης και εξέλιξης, Οργανωτικές ικανότητες, Ανάληψη πρωτοβουλιών, Προσαρμογή σε στενά χρονικά περιθώρια.

  Επιθυμητά: GIS, Εξοικείωση με πολεοδομική-χωροταξική νομοθεσία και σύνθετα project, Αρχειοθέτηση, AutoCAD, Adobe Photoshop, MS Project.

  Προσφέρονται: ’μεση πρόσληψη και ευκαιρίες για ανάληψη ουσιαστικών ευθυνών, Σταθερότητα, Ουσιαστικές δυνατότητες επαγγελματικής/επιστημονικής εξέλιξης μέσα από εμβάθυνση σε σημαντικά και πολύπλοκα έργα/θέματα, Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, ’ρτιος εξοπλισμός, Διαρκής και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην μεθοδολογία χωρικών αναπτύξεων, και τις πολεοδομικές-χωροταξικές μελέτες.

  Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

  Βιογραφικά: hr@pgimisis.gr

  ΘΕΣΗ 2:

  GIS EXPERTΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ζητείται από την εξειδικευμένη Εταιρεία ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ Π ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. για πλήρη απασχόληση σε σημαντικά επενδυτικά έργα χωρικών αναπτύξεων (ΕΣΧΑΣΕ, ΕΠΣ κ.λπ.).

  Απαιτούνται: Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη ή MSc Πολεοδομίας-Χωροταξίας & Γνώσεις σε ARCGIS/QGIS, Χωρικές Βάσεις, Χαρτογραφία, Δεξιότητες: Συνδυαστική σκέψη, Προσαρμοστικότητα, Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη, Οργανωτικές ικανότητες, Ομαδικό πνεύμα, Ανάληψη πρωτοβουλιών.

  Επιθυμητά: MSc GIS, Αρχειοθέτηση, AutoCAD, Adobe Photoshop, MS Project.

  Προσφέρονται: ’μεση πρόσληψη και ευκαιρίες για ανάληψη ουσιαστικών ευθυνών, Σταθερότητα, Ουσιαστικές δυνατότητες επαγγελματικής/επιστημονικής εξέλιξης μέσα από εμβάθυνση σε σημαντικά και πολύπλοκα έργα/θέματα, Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, ’ρτιος εξοπλισμός, Διαρκής και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην μεθοδολογία χωρικών αναπτύξεων, και τις πολεοδομικές-χωροταξικές μελέτες.

  Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

  Βιογραφικά: hr@pgimisis.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email