ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η Εταιρεία ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για Βοηθό Μηχανικού Προσομοιώσεων & Ρευστομηχανικής

  Η Εταιρεία ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ, στην περιοχή των Μεσογείων, ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, απόφοιτο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι για Βοηθό Μηχανικού Προσομοιώσεων & Ρευστομηχανικής.

  Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:

  · Προπτυχιακό τίτλο σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
  · Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  · Γνώση Αγγλικών επιπέδου C1 (Advanced) ή C2 (Proficiency).
  · Γνώση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων π.χ. AutoCad.
  · Γνώση WindSim και μοντελοποίηση CFD για υπολογισμό ενεργειακής παραγωγής αιολικών σταθμών.
  · Δίπλωμα Οδήγησης.
  Οι αρμοδιότητες του Βοηθού Μηχανικού Προσομοιώσεων & Ρευστομηχανικής περιγράφονται παρακάτω.

  1. Συμμετοχή στην εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών, με σκοπό τον υπολογισμό του αιολικού δυναμικού της εκάστοτε υπό μελέτη περιοχής για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.
  2. Συνεισφορά σε ότι χρειάζεται ο Μηχανικός Προσομοιώσεων & Ρευστομηχανικής.
  3. Ανάλυση ανεμολογικών μετρήσεων.
  Ο τόπος απασχόλησης είναι:

  1. Έδρα: Μαρκόπουλο Μεσογαίας

  Για γενικές πληροφορίες: info@istos-lab.gr

  Για αποστολή βιογραφικών: cv@istos-lab.gr & dpactiti@istos-lab.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email