ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η εταιρία Εdifice με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης αναζητά (1) αρχιτέκτονα μηχανικό (2) πολιτικό μηχανικό (3) μηχανολόγο /ηλεκτρολόγο μηχανικό

Η εταιρία Εdifice αναζητά απόφοιτους μηχανικούς για να εργαστούν ως μέλη ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο της στο Ηράκλειο Κρήτης. Συγκεκριμένα θα προσλάβει:

αρχιτέκτονα μηχανικό

Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας :

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό αρχιτεκτονικών μελετών σε κτίρια.

· Τρισδιάστατος σχεδιασμός κτιρίων με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

πολιτικό μηχανικό
Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας :

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό δομοστατικών αναλύσεων σε κτίρια.

· Προετοιμασία δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων, έκδοση οικοδομικών αδειών.

· Προετοιμασία δομοστατικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

μηχανολόγο /ηλεκτρολόγο μηχανικό
Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό ηλεκτρομηχανολογικών αναλύσεων σε κτίρια.
· Προετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

. . . . . . . . . . . . ..
Επικοινωνία για όλες τις θέσεις: info@edifice.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email