ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η εταιρία Άνυσμα Ελλάς ΕΠΕ αναζητεί μηχανικό πωλήσεων

Η εταιρία ’νυσμα Ελλάς ΕΠΕ (www.anysmahellas.gr) δραστηριοποιείται στην εμπορία και τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένων βιομηχανικών ειδών (κοπτικά εργαλεία) και αναζητεί μηχανικό πωλήσεων , για την προώθηση και τεχνική υποστήριξη των πωλήσεων στην Ν. Ελλάδα (κυρίως εντός Αττικής).

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης

Επικοινωνιακή ικανότητα

Προθυμία, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

Θέληση για επίτευξη στόχων και όρεξη για μάθηση νέων τεχνικών αντικειμένων

Καλή γνώση αγγλικών

Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office

Δίπλωμα  οδήγησης 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

    Κύριες Αρμοδιότητες

Επισκέψεις με σκοπό την προώθηση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της εταιρείας σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες.

Εξυπηρέτηση και διαχείριση  των αιτημάτων τους.

Σύνταξη προσφορών και παρακολούθηση της πορείας τους.

    Εταιρικές Παροχές

Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Προοπτικές εξέλιξης.

’ριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας.

Εταιρικό αυτοκίνητο.

Εταιρικό τηλέφωνο.


    Αποστολή βιογραφικού στο vangelis@anysmahellas.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email