ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Ζητούνται από τεχνική εταιρεία: Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός και Μηχανικός με ειδικότητα επιστήμης υλικών, δομικών έργων και υποδομών

Ζητούνται

1.Πολιτικός, Τοπογράφος Μηχανικός για εργασία σε Τεχνική Εταιρεία στο Αγρίνιο. Οι υποψήφιοι θα ήταν επιθυμητό να έχουν εμπειρία στον χώρο εργοταξίου (επίβλεψη & διαχείριση),  σπουδές σε τεχνικό αντικείμενο θα εκτιμηθούν, γνώσεις επιμετρήσεων, ανάγνωση δομοστατικών σχεδίων, autocad, adobe, ms office, επιθυμητό δίπλωμα οδήγησης και καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο.  

2. Μηχανικός με ειδικότητα: επιστήμης υλικών, δομικών έργων και υποδομών. Με επιθυμητή εμπειρία στον χώρο εργοταξίου (επίβλεψη & διαχείριση), σπουδές στα συγκεκριμένα αντικείμενα θα εκτιμηθούν, γνώσεις επιμετρήσεων, ανάγνωση δομοστατικών σχεδίων, autocad, adobe, ms office, επιθυμητό δίπλωμα οδήγησης και καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο.

Επικοινωνία-Αποστολή βιογραφικών στο enipeasete1@gmail.com.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email