ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Ζητείται νέος/νέα Χημικός Μηχανικός από εταιρεία που επικεντρώνεται σε υπηρεσίες που αφορούν την συμμόρφωση των επιχειρήσεων ως προς εθνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσίες

  Ζητείται νέος/νέα Χημικός Μηχανικός για απασχόληση σε εταιρεία μηχανικών στην Αττική η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών επιχειρηματικού και τεχνικού συμβούλου και επικεντρώνεται σε υπηρεσίες που αφορούν την συμμόρφωση των επιχειρήσεων ως προς εθνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσίες.
  Η RESQ Consulting παρέχει υπηρεσίες στους τομείς :
   Διαχείρισης Επικινδυνότητας

   Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

   Διαχείρισης Ασφάλειας

   Διαχείρισης Ποιότητας

  Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
  Τα γενικά προσόντα που απαιτείται να καλύπτονται:
  ’ριστη γνώση Αγγλικών
  ’ριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου
  Ικανότητες επικοινωνίας με πελάτες και συνδιαλλαγής με δημόσιες υπηρεσίες
  Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

  Θα εκτιμηθεί θετικά η εμπειρία σε:
  Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  Εκπόνηση Μελετών Ασφαλείας (SEVESO)
  Εκπόνηση Μελετών Ανάλυσης Επικινδυνότητας
  Εκπόνηση Μελετών ΑΤΕΧ
  Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Πληροφοριών

  Πρόσθετα προαιρετικά προσόντα που θα αξιολογηθούν θετικά:
  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
  Γνώση AUTOCAD και προγραμμάτων στατιστικής
  Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

  Τόπος:
  Τμώλου 46, Βύρωνας Τ.Κ. 16233
  Εκδήλωση ενδιαφέροντος:
  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, καλούνται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού τους στο email: resq.cv@gmail.com.
  Πληροφορίες:

  Για περισσότερες πληροφορίες στον κο Σίμο Μεγαλόφωνο, τηλ. 210 7646857/ 59.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email