ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Ζητείται Μηχανικός Μεταλλείωναπό εταιρεία εξόρυξης και εμπορίας αδρανών υλικών (δεν αποκλείονται και μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο)

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, Ν.ΚΕΑ

:

Τυπικά Προσόντα:

Δίπλωμα Μηχανικού.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη.

Περιγραφή Θέσης:

· Παρακολούθηση εργασιών εξόρυξης/ παραγωγής αδρανών υλικών
· Έλεγχος ποιότητας προϊόντων
· Επιστημονική/τεχνική κάλυψη σε ανάγκες λειτουργίας λατομείου
Βιογραφικά στο:

Email:kthesisassis@gmail.com

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email