ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας με έδρα την Αθήνα αναζητά «Junior Business App Developer»

«Μεγάλη εταιρεία στον κλάδο της ενέργειας, στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξής της, αναζητά με βάση την Αθήνα:


Junior Business App Developer

Τα καθήκοντά σας:
§ Ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται από τους Διαχειριστές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου
§ Συμμετοχή στο σχεδιασμό των εφαρμογών για την ενσωμάτωσή τους στα Συστήματα της Εταιρίας
§ Ορισμός τεχνικών προδιαγραφών και υλοποίηση αυτοματοποιήσεων που αφορούν στα συστήματα και τις διαδικασίες της τιμολόγησης
§ Συμμετοχή στον σχεδιασμό του Business Intelligence εργαλείου για την διαχείριση των μαζικών δεδομένων και των σχετικών αναφορών

Τα προσόντα σας:
§ Πτυχίο Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
§ Εξοικείωση με γλώσσες προγραμματισμού (Python, Java, PL/Sql, .ΝΕΤ) και εργαλεία ανάπτυξης Data Warehouse
§ ’ριστος χρήστης βάσεων δεδομένων και υπολογιστικών φύλλων (Excel, Access, κλπ)
§ Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
§ Ισχυρή αναλυτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα
§ Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

Επιπλέον προσόντα θα θεωρηθούν:
§ Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση στην διαχείριση δεδομένων
§ Εξοικείωση με την πλατφόρμα Power Automate Desktop

Προσφέρουμε:
§ Πλήρη μισθωτή απασχόληση
§ Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
§ Ένα μοντέρνο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr_energiaki_etairia@yahoo.com

Δεχόμαστε υποψηφίους με διαφορετικό υπόβαθρο και προσλαμβάνουμε χωρίς διάκριση για οποιοδήποτε χαρακτηριστικό προστατεύει ο νόμος. Όλα τα Βιογραφικά Σημειώματα θα τύχουν απόλυτης εμπιστευτικότητας.»

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email