ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Εταιρεία μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών στην Αθήνα, αναζητά για μόνιμη συνεργασία νέο/νέα Μηχανολόγο Μηχανικό & Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Εταιρεία μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών στην Αθήνα (περιοχή Πατήσια) , αναζητά για μόνιμη συνεργασία νέο/νέα Μηχανολόγο Μηχανικό & Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για εργασία σε εκπόνηση μελετών.

Απαιτούμενα προσόντα:


  Απόφοιτος/η ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Πολύ καλή γνώση Η/Υ

  Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD

  Καλή γνώση αγγλικών

  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

  Γνώσεις ΒΙΜ θα συνεκτιμηθούν

Αποστολή βιογραφικού: mail@tekem.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email