ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Ερευνητικές θέσεις από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»


    Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για

    -την πλήρωση της θέσης Research Infrastructure Manager για πλήρη απασχόληση. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 11/11/22. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3epU2IC

    -την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητή Μηχανικού (Research Engineers I) με έμφαση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), για πλήρη απασχόληση. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 26/09/22. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3C3fk8K

    -την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητή Μηχανικού (Research Engineers I) με έμφαση σε θέματα ευφυών μεταφορών (Intelligent Transportation), για πλήρη απασχόληση. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 26/09/22. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3dnKi12

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email