ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Δυνατότητες ερευνητικής απασχόλησης στο Georgia Tech

Υπάρχουν ανοικτές θέσεις για φοιτητές/ερευνητές που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση, διδακτορικές σπουδές ή μεταδιδακτορική έρευνα, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Χρήστου Αθανασίου στο Georgia Tech.

Περισσότερες πληροφορίες για το επιστημονικό υπόβαθρο που απαιτείται να έχουν οι ενδιαφερόμενοι και για τις αιτήσεις, μπορείτε να δείτε εδώ: Daedalus Hiring.png

Τις δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας του καθηγητή κ. Αθανασίου μπορείτε να τις δείτε ακολούθως, και στο συνημμένο pdf: Daedalus Research Group Flier.pdf

New multiscale testing methods

  Optics + mechanics
  Automated testing
  Data-driven experiments

Materials & manufacturing

  Composites
  Biomaterials
  Multiscale 3D printing
  Laser manufacturing

New deformation/failure mechanisms

  Crack deflection criteria
  Environmentally-assisteddegradation
  Chemo-mechanical failure

Applications

  Solid-state batteries
  Bioremediation
  Green aviation
  Sustainale space exploration

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email