ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Από Μελετητική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητούνται 1) Μηχανολόγος Μηχανικός 2) Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

  Από Μελετητική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητούνται για μόνιμη απασχόληση:

  Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μελέτες κλιματισμού μεγάλων κτιριακών έργων.

  Απαιτείται:
  ‘Αριστη γνώση AutoCAD, Microsoft Office, Υπολογιστικών Προγραμμάτων 4Μ, Carrier ή Trane ή αντίστοιχων λογισμικών
  ‘Αριστη γνώση Αγγλικών
  Επιθυμητή η γνώση σχεδίασης σε BIM (REVIT)

  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μεγάλα κτιριακά έργα.

  Απαιτείται:
  ‘Αριστη γνώση AutoCAD, Microsoft Office, Dialux, 4Μ, TiSoft ή αντίστοιχου λογισμικού
  ‘Αριστη γνώση Αγγλικών
  Επιθυμητή η γνώση σχεδίασης σε BIM (REVIT)

  Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: jobs@team.com.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email