ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Απόφοιτοι/ες σχολής Πολιτικών Μηχανικών και σχολής ΗΜΜΥ ζητούνται από κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

  1. ΑΘΗΝΑ
  «Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Μ ζητούνται από κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα για απασχόληση σε επίβλεψη κτιριακών έργων • ’ριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη γνώση Autocad. Επιθυμητή η γνώση MS Project.
  • ’ριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής ορολογίας.
  • Ευχέρεια στη επικοινωνία, ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
  • Εμπειρία σε κοστολογήσεις και επιμετρήσεις έργων.
  • Οργανωτικό πνεύμα, προσοχή στη λεπτομέρεια, συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
  • Κατ’ ελάχιστο 5ετή προϋπηρεσία σε κατασκευές
  • Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη, εμπειρία διαχείρισης Δημοσίων Έργων
  • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
  Η Εταιρία προσφέρει:
  • Ανταγωνιστικές αποδοχές • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, με άριστο πνεύμα συνεργασίας • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

  Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται ως αυστηρώς εμπιστευτικά, δε δημοσιοποιούνται μερικά ή συνολικά και χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεσή σας αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων.
  Βιογραφικά με τίτλο email CV_ATHENS: admin@vitael.gr »

  2. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗ
  «Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Μ ζητούνται από κατασκευαστική εταιρεία στον ’γιο Νικόλαο Κρήτης για απασχόληση σε επίβλεψη σύνθετου κτιριακού έργου • ’ριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη γνώση Autocad. Επιθυμητή η γνώση MS Project.
  • ’ριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής ορολογίας.
  • Ευχέρεια στη επικοινωνία, ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
  • Εμπειρία σε κοστολογήσεις και επιμετρήσεις έργων.
  • Οργανωτικό πνεύμα, προσοχή στη λεπτομέρεια, συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
  • Κατ’ ελάχιστο 5ετή προϋπηρεσία σε κατασκευές
  • Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη, εμπειρία διαχείρισης Δημοσίων Έργων
  • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
  Η Εταιρία προσφέρει:
  • Ανταγωνιστικές αποδοχές • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

  Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται ως αυστηρώς εμπιστευτικά, δε δημοσιοποιούνται μερικά ή συνολικά και χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεσή σας αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων.
  Βιογραφικά με τίτλο email CV_CRETE: admin@vitael.gr »

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email